Elektro-energetické stroje a zariadenia
Elektronika
Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
Počítačové programy (softvér)
Oceňovanie a hodnotenie podnikov
Skúmanie dokumentov
 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.  Oddiel : Sro   Vložka : 26664/B

VÝSKUMNÝ ÚSTAV SÚDNEJ OPTIKY, s.r.o.

Naša spoločnosť je zapísaná do zoznamu znaleckých organizácií Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 6 a § 19 zákona č. 382/2004 Zb. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch  pod evidenčným číslom 900208.

Ako znalecká organizácia vykonávame činnosti a skúmania najmä pre potreby MV SR a PZ SR v trestných veciach podľa Trestného poriadku a Trestného zákona týkajúce sa vyšetrovania závažnej trestnej činnosti jednotlivcov a organizovaných skupín a pre právnické a fyzické osoby podľa záujmu.

 

Znalecké činnosti vieme zabezpečiť s pôsobnosťou na celom území SR v odbore: 


V odbore EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV

  • Elektrotechnika
  • Oceňovanie a hodnotenie podnikov