Elektro-energetické stroje a zariadenia
Elektronika
Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
Počítačové programy (softvér)
Oceňovanie a hodnotenie podnikov
Skúmanie dokumentov
 
Prečo nás osloviť

 Naše znalecké činnosti sa v oblasti elektrotechniky okrem iného zameriavajú:

 na detekciu záznamov pamäťových modulov a SIM kariet koncových zariadení – mobilných telefónnych prístrojov, kompletný audit a detekcia počítačov, obnova a vyhľadávanie akýchkoľvek údajov na úrovni existujúcich a vymazaných údajov, internetového pripojenia, zvukových a obrazových zložiek, oceňovanie a stanovenie všeobecnej hodnoty.

 

Ďalej vieme zabezpečiť detekciu kamerových záznamov, čistenie, vyhotovenie jednotlivých obrazových elementov a fotografií.

Popri tejto širokej ponuke znaleckých činností v mnohých znaleckých odboroch Vám vieme zabezpečiť aj znalca v oblasti grafickej diagnostiky, do ktorej spadá skúmanie dokladov ( občianskych preukazov, vodičských preukazov, . . ), bankoviek, cenín (kolkové známky, cenné papiere, šeky, gastrolístky...), úradných listín (zmluvy, diplomy, potvrdenia, faktúry, závety....) a ostatných dokumentov (anonymy, výhražné listy, štítky, bloky...), pečiatok a odtlačky pečiatoklatentných textov.


PREČO OSLOVIŤ NAŠU ORGANIZÁCIU

Pokrývame širokú škálu znaleckých odborov a činností, ktoré sú vykonávané špičkovými odborníkmi VUSO - súdnymi znalcami, ktorí podľa odboru, vlastnia Osvedčenia NBÚ o oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami.
Čas plnenia, vyhotovenia a odovzdania
znaleckého posudku je určený jeho náročnosťou a rozsahom.

Ďalšie výhody :

  • Zabezpečenie znalca z akéhokoľvek odboru riadne zapísaného v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR
  • Zabezpečenie obhliadok a sťahovanie údajov, resp. vytvorenie binárnych kópii pamäťových nosičov priamo na mieste
  • Konzultácie a odborné poradenstvo pri stanovení otázok pre splnenie účelu znaleckého posudku
  • Flexibila, komunikatívnosť a vústretovosť zo strany pracovníkov organizácie

Vypracovanie znaleckého posudku resp. bližšie informácie si môžete objednať osobne alebo telefonicky na číslach 02/4468 0337, 02/4468 0338, E-mailom na adrese vuso@vuso.sk.


Tešíme sa na spoluprácu s Vami a radi Vám odpovieme na Vaše otázky aj cez náš kontaktný formulár.