Elektro-energetické stroje a zariadenia
Elektronika
Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
Počítačové programy (softvér)
Oceňovanie a hodnotenie podnikov
Skúmanie dokumentov
 
Referencie
 • ÚTVARY VOJENSKEJ POLÍCIE SR
 • MINISTERSTVO VNÚTRA SR
 • ÚTVARY KRIMINÁLNEJ POLÍCIE SR
 • COLNÉ KRIMINÁLNE ÚRADY SR
 • EXEKÚTORSKÉ ÚRADY
 • KRAJSKÉ A OKRESNÉ SÚDY -  Bratislava, Topoľčany, Žilina, Košice, Prievidza
 • MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA  Slovenskej republiky
 • MAGISTRÁT Hlavného mesta SR Bratislava
 • Orgány štátnej správy a samosprávy
 • advokátske kancelárie
 • záujmové združenia
 • združenia na ochranu spotrebiteľa
 • spoločenstvá vlastníkov bytov
 • domáce a zahraničné právnické a fyzické osoby
 • SLOVNAFT, a.s.
 • SOFTIP, a.s.
 • CREDIT CLEARING CENTER
 • MOL, a.s.
 • OLM
 • TRANSPETROL, a.s.
 • INPROKOM, s.r.o.
 • ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.
 • TELEMONT Slov a.s.
 • TATRA leasing, TATRA Banka – elektronické bankovníctvo      
 • GENERALI Poisťovňa, a.s.
 • ELEKTROLUX
 • CHECK POINT systems SK
 • INDEX Slovakia
 • A.Mechtler – BRINDZA  (A)
 • W.F.W,
 • TRUCONNECTION      (CZ)
 • PRO -TECH Consulting
 • COPROJECT a.s.
 • CORPORA a.s.
 • LUGER,
 • EXIMA Banská Bystrica
 • EKO - nap Patince
 • DATART s.r.o.
 • AVE SLOVENSKO