Elektro-energetické stroje a zariadenia
Elektronika
Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
Počítačové programy (softvér)
Oceňovanie a hodnotenie podnikov
Skúmanie dokumentov
 
SPOLUPRÁCA / Skúmanie dokumentov

 

Vieme Vám zabezpečiť skúmanie dokumetnov zamerané na

  • Originalitu a pôvodnosť dokumentov všetkého druhu
  • Pravé, falošné, pozmenené  a znehodnotené doklady a listiny
  • Pečiatky a odtlačky pečiatok